Văn bản UBND thị trấn - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn
 
Thông báo số 57/TB-UBND ngày 04/4/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2024

Thông báo số 57/TB-UBND ngày 04/4/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2024

Thông báo số 35/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 3/2024

Thông báo số 35/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 3/2024

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 06/02/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2024

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 06/02/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2024

Thông báo số 179/TB-UBND ngày 30/11/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2023

Thông báo số 179/TB-UBND ngày 30/11/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2023

Thông báo số 167/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân tháng 11/2023

Thông báo số 167/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân tháng 11/2023

Thị trấn Cửa Tùng xây dựng kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng giai đoạn 2023-2025

Thị trấn Cửa Tùng xây dựng kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng giai đoạn 2023-2025

Thông báo số 147/TB-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 10/2023

Thông báo số 147/TB-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 10/2023

Thông báo số 137/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 9/2023

Thông báo số 137/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 9/2023

Thông báo số 118/TB-UBND ngày 31/7/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 8/2023

Thông báo số 118/TB-UBND ngày 31/7/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 8/2023

Thông báo số 108/TB-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2023

Thông báo số 108/TB-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2023

Tin đã đưa
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5 (04-05-2023)
Thông báo số 23/TB-UBND ngày 30/3/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2023 (30-03-2023)
Giới thiệu "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" (14-02-2023)
Thông báo số 06/TB-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2023 (27-01-2023)
Thông báo số 142/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2022 (01-12-2022)
CÔNG VĂN: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (29-11-2022)
GIẤY MỜI: V/v tuyên truyền BHXH (24-10-2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 9/2022 (05-09-2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 08/2022 (19-08-2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2022. (30-06-2022)
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH