Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

 

Giới thiệu về Thị trấn Cửa Tùng


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  20:59, Thứ Tư, 27-4-2022

 

Thị trấn Cửa Tùng có diện tích 4,69 km², dân số năm 2009 là 6256 người, mật độ dân số đạt 1333 người/km².

CÁC TIN KHÁC