CHUYỂN ĐỔI SỐ - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số
 
Chào mừng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Chào mừng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Video quảng bá ngày chuyển đổi số Quốc gia 10.10.2023

Video quảng bá ngày chuyển đổi số Quốc gia 10.10.2023

Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Bộ Thông tin và Truyền thông) xây dựng video quảng bá (TVC) chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023.
Chung kết Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi với công tác Chuyển đổi số

Chung kết Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi với công tác Chuyển đổi số

Chuyển đổi số như thế nào?

Chuyển đổi số như thế nào?

Chuyển đổi số quốc gia Bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Chuyển đổi số quốc gia Bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Tin đã đưa
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH