Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Tin hoạt động
 

Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  10:15, Thứ Hai, 24-10-2022

Ngày 20/10/2022, Huyện ủy Vĩnh Linh đã có văn bản chỉ đạo HĐND, UBND; tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

 

Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi công tác, sinh hoạt được phân công phụ trách.

Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, bảo đảm tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc để tiếp tục xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước.

Thông quan kiểm điểm đẻ chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp nhằm khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Huyện ủy Vĩnh Linh giao Ban Tổ chức Huyện ủy chù trì, phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát các văn bản hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân theo đúng Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị để thực hiện đồng bộ, thống nhất.

BBT

CÁC TIN KHÁC
Thị trấn Cửa Tùng khởi động tham gia Đại hội TDTT huyện Vĩnh Linh Lần thứ IX- năm 2022 (08/07/2022)
Thị trấn Cửa Tùng: Sáng ngày 30/3/2022, tổ chức lễ Khai mạc – Bế mạc Đại hội TDTT Lần thứ III – năm 2022: (08/07/2022)
Thị trấn Cửa Tùng: Sáng ngày 30/3/2022, tổ chức lễ Khai mạc – Bế mạc Đại hội TDTT Lần thứ III – năm 2022 (08/07/2022)
Thị trấn Cửa Tùng: Tổ chức hội nghị: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 (08/07/2022)
Thị trấn Cửa Tùng: Tổ chức hội nghị: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 (27/04/2022)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa III, HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (27/04/2022)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa III, HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/07/2022)
Thị trấn Cửa Tùng: Sơ kết công tác Phòng, chống dịch Covid-19 (08/07/2022)
Thị trấn Cửa Tùng: Quyên góp hơn 130 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (08/07/2022)