Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn
 

CÔNG VĂN: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  9:5, Thứ Ba, 29-11-2022

 

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
GIẤY MỜI: V/v tuyên truyền BHXH (24/10/2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 9/2022 (12/09/2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 08/2022 (12/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2022. (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 6/2022 (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5/2022 (10/09/2022)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THỊ TRẤN (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2022 (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2022 (10/09/2022)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 3/2022 (10/09/2022)