Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Tổ chức bộ máy
 

Tổ chức bộ máy


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  21:5, Thứ Tư, 27-4-2022

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại


 

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

 

Lê Thanh Cường

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

0914457830

 

Nguyễn Văn Quang

Đảng ủy

Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy

0854920099

 

Nguyễn Văn Phú

Đảng ủy

Phó Bí thư

02333709222

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điện thoại:

Lê Thanh Cường

HĐND

Chủ tịch HĐND

0914457830

 

Nguyễn Văn Quân

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

0944056500

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

Nguyễn Văn Phú

UBND

Chủ tịch

02333709222

 

Hồ Ngọc Việt

UBND

Phó Chủ tịch

0915024272

 

Nguyễn Hữu Hiếu

UBND

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0965778126

 

Bùi Thanh Liêm

UBND

UVUB – Trưởng Công an

0913835789

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

UBND

Văn phòng HĐND-UBND

0919337773

 

Nguyễn Thị Nữ

UBND

Văn phòng TK – Văn thư

0854420333

 

Ngô Thị Thủy

UBND

Văn phòng TK - Văn phòng Đảng ủy

0965985477

 

Ngô Phước Hoàn

UBND

Tư pháp

0888544789

 

Nguyễn An Tư

UBND

Địa chính

0949247000

 

Lê Thị Tình

UBND

Chính sách – xã hội

0949163868

 

Hồ Minh Hiền

UBND

Văn hóa - Thông tin

0912178559

 

Ngô Quang Minh

UBND

Kế toán - Ngân sách

0888613789

 

Nguyễn Thị Hằng

UBND

Thú y

0942087668

 

Dương Thị Thủy UBND Khuyến nông viên 0815018380  

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại:

 

Phan Hải Hiến

UBMTTQ

Chủ tịch

0962263267

 

Nguyễn Thanh Tuấn

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

0935376374

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
 

Hoàng Đức Đàn

Cựu chiến binh

Chủ tịch

0339859878

 

Lê Anh Dũng

Nông dân

Chủ tịch

0942428734

 

Nguyễn Văn Hướng

Đoàn thanh niên

Bí thư

0916010468

 

Hoàng Thị Bắc

Phụ nữ

Chủ tịch

0706045868

 

Hồ Ngọc Bình

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

0984617922

 

Nguyễn Thế Hậu

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

0827349315

 

CÁC TIN KHÁC