Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt
 

Cửa Tùng: Tổng sản lượng khai thác thủy hải sản đạt trên 1 ngàn tấn trong năm 2018


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  11:18, Thứ Sáu, 8-7-2022

Với thời tiết thuận lợi, môt trường biển cơ bản được khắc phục, ngư dân tích cực bám biển nên sản lượng khai thác thủy sản tại thị trấn Cửa Tùng tăng trưởng khá hơn so với cùng kì năm trước.

 

 

 

Tính đến nay, tổng sản lượng khai tác thủy hải sản của thị trấn Cửa Tùng ước đạt 1.014,4 tấn đạt 101% kế hoạch đã đề ra. Giá trị thu nhập từ khai thác ước đạt gần 21 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động biển từ đó cũng được tăng lên 52,9 triệu đồng/người.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm thị trấn Cửa Tùng đã tích cực chỉ đạo ngư dân sửa chữa tàu thuyền, tích cực bám biển sản xuất trên cả 3 tuyến trung bờ, xã bờ và ven bờ; tổ chức hội nghị bàn giao giải pháp nghề khai thác thủy sản cho ngư dân. Đồng thời triển khai xây dựng 5 mô hình lưới chuồn khơi để hỗ trợ  nâng cao hiệu quả khai thác.

Cửa Tùng hiện có 186 tàu cá lớn nhỏ, trong đó có 11 chiếc đánh bắt xa bờ với công suất trên 90 CV, 175 chiếc có công suất dưới 90 CV và hàng trăm thuyền thúng các loại,… Để phát triển nghề đánh bắt và nâng cao sản lượng khai thắc thủy hải sản, thị trấn Cửa Tùng tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng phát triển các đội tàu cá phù hợp với từng vùng biển, từng đối tượng khai thác. Tăng cường phân cấp quản lý hoạt động của các tàu cá, bảo vệ nguồn lợi hải sản để ngư dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, khai thác và đánh bắt.

CÁC TIN KHÁC