Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 

Chiều ngày 21/4/2023 Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chuyển đổi số và tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  10:20, Thứ Tư, 19-7-2023

          Căn cứ Công văn số 487/UBND-VHTT ngày 06/4/2023 về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch số 60/KH-UBND  ngày 10/3/2023 triển khai thực hiện đề án “ Phát triển dữ liệu về dân cư  định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia Huyện Vĩnh Linh 2023”;  Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND thị trấn Cửa Tùng về công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn thị trấn; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 31/03/2023 của UBND thị trấn Cửa Tùng  về triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” thị trấn Cửa Tùng 2023.

Ngày 21/4/2023, UBND thị trấn Cửa Tùng phối hợp, tổ chức Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về  chuyển đổi số, đề án 06, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; hướng dẫn một số thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Quốc gia và APP phản ánh hiện trường (Quảng Trị IOC).

Thành phần tuyên truyền, hướng dẫn: Công an Thị trấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn hóa - Thông tin, cán bộ đoàn TNCSHCM thị trấn, Văn phòng -  thống kê thị trấn.

Thành phần tham gia tập huấn:

- Ở thị trấn:  Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Tổ công nghệ số cộng đồng thị trấn.

- Ở cơ sở: Bí thư  chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, tổ công nghệ số 13 khu phố.

Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng Ban công mặt trận, tổ công nghệ số cộng đồng  nắm được các chủ trương về chuyển đổi số, đề án 06, công tác CCHC, sử dụng thành thạo các ứng dụng  áp dụng vào công việc, phục vụ vào đơn sống và  hướng dẫn cho hội viện, đoàn viên. toàn thể nhân dân sử dụng các dịch vụ, các  ứng dụng công nghệ số nhằm thuận tiện trong giao dịch, trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày;  Nắm rỏ  các kỹ năng, triển khai, hướng dẫn  để cán bộ, nhân dân dể tiếp thu, sử dụng; Người dân được tiếp cận công nghệ số theo cách đơn giãn, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo giá trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC