Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Tin hoạt động
 

Vĩnh Linh: Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 5/3/2023


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  8:58, Thứ Sáu, 3-3-2023

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND huyện Vĩnh Linh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện với thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 5/3/2023.

 

 

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh các ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia kịp thời, tích cực có hiệu quả vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến.

Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng toàn văn trên Báo Quảng Trị; Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (www.quangtri.gov.vn) và UBND huyện Vĩnh Linh (www.vinhlinh.quangtri.gov.vn).

Nội dung lấy ý kiến: toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

*Xem dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại đây!

/documents/39955/0/du-thao-luat-dat-dai+%284%29.doc/6129df1c-7a76-3ba8-05c5-3d0447c8cb1d?t=1677805018824

CÁC TIN KHÁC
Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan Thị trấn Cửa Tùng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (02/03/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023): (10/02/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức các hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân Quý Mão 2023: (29/01/2023)
Kỳ họp thứ 6 - HĐND Thị trấn Cửa Tùng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026: (18/01/2023)
UBND – UBMTTQVN thị trấn Cửa Tùng tổ chức Chương trình Nối vòng tay nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 (17/01/2023)
Thị trấn Cửa Tùng: Tổ chức Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (17/01/2023)
Chiếu phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” và giao lưu với các nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim năm 1967 (03/03/2023)
Thị trấn Cửa Tùng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. (02/12/2022)
Vĩnh Linh triển khai công tác tuyển quân năm 2023 (27/10/2022)
Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm (24/10/2022)