Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn
 

Thông báo số 142/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2022


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  15:30, Thứ Năm, 1-12-2022

Chủ tịch UBND thị trấn tiếp công danh theo định kỳ: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12 và 30/12/2022 tại Phòng họp UBND (tầng 2)

 

* Xem chi tiết nội dung tại đây:

 

/documents/39955/0/L%E1%BB%8Bch+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+th%C3%A1ng+12.signed+%281%29.pdf/a2da0182-bfc3-3ce5-e628-f60f0d10a259?t=1669882924812

CÁC TIN KHÁC
CÔNG VĂN: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (29/11/2022)
GIẤY MỜI: V/v tuyên truyền BHXH (24/10/2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 9/2022 (12/09/2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 08/2022 (12/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2022. (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 6/2022 (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5/2022 (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2022 (10/09/2022)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THỊ TRẤN (10/09/2022)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2022 (10/09/2022)