Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 

Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tập huấn CNTT cho cán bộ, công chức.


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  16:42, Thứ Ba, 26-9-2023

 

Thực hiên Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25/9/2023 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Ngày 26/9/2023, UBND thị trấn mở lớp tập huấn cho cán bộ, công chức cơ quan. Nhằm giúp cán bộ, công chức thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, tạo lập hồ sơ công việc, xử lý văn bản, trình ký văn bản qua mạng, ký số và gửi văn bản điện tử theo các quy định của bộ tiêu chí.

Về dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND  thị trấn, các đồng chí Lãnh đạo và công chức cơ quan UBND.

Sau phần khai mạc đồng chí Hồ Ngọc Việt - Phó Chủ tịch UBND thị trấn đã hướng dẫn cụ thể các nội dung cho cán bộ, công chức cơ quan và tổ chức thực hành trên máy tính; giải đáp thắc mắc cho cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt hơn trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy trình tiếp nhận, tạo lập hồ sơ công việc, xử lý văn bản, trình ký văn bản qua mạng, ký số và gửi văn bản điện tử theo quy định.

CÁC TIN KHÁC