Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Tin hoạt động
 

Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng Cấp ủy; 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  13:31, Thứ Hai, 16-10-2023

Trong không khí thi đua sôi nổi cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Cửa Tùng lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh; 15 năm thành lập thị trấn Cửa Tùng. Ngày 16/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 93 năm truyền thống các ngành: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy; 75 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023)

Về dự Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quang Hưng – HUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND cùng các đồng chí trong TT Đảng ủy, HDHD, UBND, UBMTTQVN, Trưởng các Đoàn thể; Các ban Đảng: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, UBKT Đảng ủy, văn phòng Cấp ủy; Các đồng chí Bí thư chi bộ trong toàn thị trấn.

 

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Quốc Tuấn – Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Cửa Tùng có bó hoa tươi thắm tặng, chúc mừng đến ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy thị trấn Cửa Tùng.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Lê Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đọc diễn văn truyền thống Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập các ban Đảng và Văn phòng Cấp ủy; 75 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng ...…“Dù ra đời trong những hoàn cảnh và mốc son lịch sử khác nhau, nhưng quá trình hình thành và phát triển cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng thực sự là một khối vận động thống nhất, luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của TW Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Thực tiễn 93 năm hình thành và phát triển đã minh chứng điều đó. Từ lĩnh vực công tác tuyên giáo đi trước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đến công tác dân vận khéo léo, kịp thời và sâu rộng, tập hợp đông đảo lực lượng, thành phần xung quanh Đảng, tạo nên khối sức mạnh đại đoàn kết to lớn. Công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng trên cả 3 mặt chính trị - tư tưởng và tổ chức, bám sát đường lối chính trị của Đảng và thực tiễn đất nước trong từng giai đoạn cách mạng. Trải qua 93 năm, đội ngũ cán bộ,  làm công tác Đảng không ngừng phát triển, ngày càng trưởng thành, dạn dày trong đấu tranh cách mạng, hoà mình vào phong trào quần chúng. Nhiều thế hệ những người làm công tác tham mưu, giúp việc của cấp ủy luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mọi mặt trận, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trải qua nhiều thế hệ nối tiếp, đội ngũ đó đã và đang không ngừng lớn mạnh, từng bước được hoàn thiện và nâng cao cả về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và lý luận chính trị; xứng đáng là lực lượng trung thành của Đảng và dân tộc”.

     Đồng chí cũng đã nêu vài nét về hoạt động của các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy của Thị trấn Cửa Tùng …Đảng bộ TT Cửa Tùng được thành lập vào ngày 24/8/2009, trên cơ sở Đảng bộ xã Vĩnh Quang và tiếp nhận 04 chi bộ thuộc xã Vĩnh Thạch cũ, đến ngày 20/02/2020 Đảng bộ thị trấn Cửa Tùng được kiện toàn bộ máy tổ chức sau khi có quyết định sáp nhập đơn vị hành chính giữa xã Vĩnh Tân và thị trấn Cửa Tùng. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, cùng với cả nước, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc, vừa đánh thắng bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần làm nên cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Từ khi thành lập Đảng bộ, mặc dù các ban Đảng và văn phòng cấp ủy chưa được thành lập, nhưng Ủy ban kiểm tra đã được thành lập và công tác này được các đồng chí trong cấp ủy kiêm nhiệm, đứng đầu là đồng chí bí thư, được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo nhân dân trong địa phương đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Trong thành tựu to lớn đó, những người làm công tác Đảng có quyền tự hào với những đóng góp công sức, trí tuệ, thành quả lao động của mình.

      Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Khối Dân vận, và Văn phòng cấp ủy Đảng bộ cơ sở xã Vĩnh Quang, Vĩnh Tân nay là thị trấn Cửa Tùng chính thức được thành lập sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 vào quý 3/2005, từ đó đã tham mưu tích cực cho Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 và cho đến nay.

      Trong các nhiệm kỳ vừa qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã làm tốt chức năng tham mưu về công tác tư tưởng, văn hoá, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ và Đảng ủy, nhất là thực hiện NQTW 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của bộ chính trị, đồng thời tổng hợp, phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng giúp cấp ủy Đảng đề ra những chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

      Công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tổ chức các đợt khảo sát, kiểm tra đánh giá thực trạng các loại hình TCCS Đảng, đề ra các tiêu chí làm cơ sở cho việc phân loại TCCS Đảng và đảng viên hàng năm. Kịp thời phát hiện ra những sai sót, yếu kém trong việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể để chỉ đạo tìm biện pháp sớm khắc phục, sửa chữa. Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết, các chương trình hành động cũng được đổi mới sát thực tế và có tính khả thi cao.

       Công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên, phân công đảng viên phụ trách các lĩnh vực, Chi bộ và địa bàn dân cư được thực hiện có nề nếp. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên đều thực hiện nói và làm theo Điều lệ Đảng, không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chất lượng đảng viên được nâng lên, tỷ lệ đảng viên tiên phong gương mẫu hàng năm đều tăng cao. Tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua hàng năm. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, qua các nhiệm kỳ đều duy trì tốt tỷ lệ phát triển đảng viên đạt 8 đến 10 đồng chí đảng viên mới hàng năm, đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng cao. Đến nay, toàn Đảng bộ có 569 đảng viên sinh hoạt trong 20 chi bộ trực thuộc (trong đó có 13 chi bộ khu phố, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an, 1 chi bộ Quỹ tính dụng, 1 chi bộ Trạm y tế và 1 chi bộ doanh nghiệp).

      Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cũng như công tác nhân sự Đại hội đảng bộ Thị trấn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường. Tiến hành kiểm tra, rà soát, phát hiện, xác minh, kết luận những đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, nhất là trong công tác phát triển đảng viên mới, công tác nhân sự các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt của HĐND-UBND, các ban ngành đoàn thể.

       Công tác Dân vận được coi trọng và tập trung chỉ đạo. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận được nâng lên. Việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động xã hội khác có tác dụng rõ rệt. Các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên được phát động sôi nổi, rộng khắp góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ổn định tình hình KTXH, QP-AN, tham gia công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chỉ đạo triển khai, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Các tổ dân vận ở cơ sở được kiện toàn  qua các nhiệm kỳ và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở địa phương, đơn vị.

       Với chức năng tham mưu và phục vụ, thời gian qua, Văn phòng cấp ủy đã nổ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chất lượng văn bản tham mưu ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất cũng như các tài liệu phục vụ các hội nghị của Thường vụ và cấp ủy được chuẩn bị chu đáo. Trong điều kiện kinh phí còn gặp nhiều khó khăn, Văn phòng đã chủ động tìm mọi biện pháp tháo gỡ để đảm bảo đầy đủ kinh phí hoạt động công tác của Đảng bộ, động viên mọi người phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

UBKT Đảng ủy được thành lập sớm hơn so với các Ban đảng và Văn phòng cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng thường xuyên. Cấp ủy, UBKT đã xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Ban hành các quyết định, quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Đảng ủy với các ban Đảng và các ngành để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả cao. Kịp thời nắm bắt thông tin, nghe báo cáo của các ngành chức năng để chỉ đạo, xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc có tính chất phức tạp nhằm ổn định tình hình. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, UBKT Đảng ủy tích cực kiểm tra các TCĐ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của UBKT, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc xảy ra vi phạm từ lúc mới nảy sinh.

      Những kết quả mà các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy đạt được trong thời gian qua tuy chưa thật nhiều nhưng đó là sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ những người làm công tác Đảng tham mưu trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Những thành quả đó thật đáng trân trọng và ghi nhận.

Đến dự Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Hưng – HUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND thay mặt Đảng bộ phát biểu chúc mừng và đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy thị trấn Cửa Tùng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ, 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, đồng chí cũng mong muốn: “Đội ngũ những người làm công tác Đảng hãy tiếp tục phát huy truyền thống của mỗi ngành, thi đua lao động, học tập, công tác đồng thời nâng cao hơn nửa vai trò, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức cách mạng. Xây dựng các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy ngày càng hoạt động có hiệu quả, chất lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm xây dựng thị trấn Cửa Tùng đạt Đô thị loại 5 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thị trấn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra”.

Với niềm vinh dự tự hào, đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, Văn phòng cấp uỷ của Thị trấn Cửa Tùng tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Cửa Tùng lần thứ III (2020-2025) ngày càng giàu mạnh, văn minh./.     

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023) (14/10/2023)
UBND Thị trấn Cửa Tùng tổ chức hội nghị đối thoại với các Doanh nghiệp, HTX và Hộ kinh doanh năm 2023 (13/10/2023)
Trục vớt tàu cá bị chìm khi vào tránh trú bão tại Cửa Tùng (10/10/2023)
Các hoạt động có nhiều ý nghĩa của Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị trên địa bàn TT Cửa Tùng nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9: (12/09/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tham gia Giải bóng chuyền nam chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 tại huyện Vĩnh Linh (07/09/2023)
THỊ TRẤN CỬA TÙNG: TỔ CHỨC KHAI MẠC VÀ CHẠY ĐỒNG HÀNH OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2023; KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946-27/3/2023). (23/03/2023)
Vĩnh Linh: Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 5/3/2023 (03/03/2023)
Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan Thị trấn Cửa Tùng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (02/03/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023): (10/02/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức các hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân Quý Mão 2023: (29/01/2023)