Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn
 

Thông báo số 35/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 3/2024


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  14:2, Thứ Sáu, 1-3-2024

 

*XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY

/documents/39955/0/Lich+ti%C3%AAp+cong+dan+thang+3-2024.pdf/7b87cc5d-83c3-6412-86a8-53ad59f6dcc9?t=1709276093554

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số 30/TB-UBND ngày 06/02/2024 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2024 (06/02/2024)
Thông báo số 179/TB-UBND ngày 30/11/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2023 (05/12/2023)
Thông báo số 167/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân tháng 11/2023 (29/10/2023)
Thị trấn Cửa Tùng xây dựng kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng giai đoạn 2023-2025 (10/10/2023)
Thông báo số 147/TB-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 10/2023 (28/09/2023)
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 9/2023 (07/09/2023)
Thông báo số 118/TB-UBND ngày 31/7/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 8/2023 (10/08/2023)
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2023 (29/06/2023)
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5 (04/05/2023)
Thông báo số 23/TB-UBND ngày 30/3/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2023 (30/03/2023)